Lettet. Skeptisk, men lettet.

Det kunne gått mye, mye verre. Med Soria Moria, altså. Regjeringserklæringen.

Den var riktignok full av ullen svada og ganske tom for konkrete saker, og jeg er ikke så dum at jeg lar meg lure av fine ord heller. “Styrke timeantallet på barnetrinnet” høres jo veldig fint ut, for eksempel, men bak det utsagnet skjuler det seg lengre skoledager for de yngste elevene. De har også tenkt å vurdere å utrede både det ene og det andre, uten at de dermed har lovt at de gjør noe med det, så jeg er i grunnen like klok på mye av det.

Det som dog er helt på det rene, er at kontantstøtten videreføres og styrkes for ettåringene. Selv om dette også betyr at toåringene mister støtten, så er jeg også veldig glad for at i det minste ettåringene blir skånet og at det blir lettere å ta vare på dem selv nå enn det var før. Om Senterpartiet fikk alt gjennom, vil de få 5500 kroner i måneden, noe som er nesten dobbelt så mye. Og det er bra. Veldig bra.

Når Vilde mister den, er mer usikkert. Hun fyller to om et par uker. Og alt de sier er at de vil varsle om endringer i god tid. Jeg aner ikke hva de mener “god tid” egentlig er.

Jeg er lettet. Men jeg er litt skeptisk til min grunn til å være det. Med det jeg vet er partienes egentlige agenda, som full fjerning av kontantstøtten, heldagsskole og obligatorisk barnehagedeltagelse, så tør jeg ikke helt tro at dette er det endelige ord. Det er mange åpne muligheter i denne erklæringen når de er så ulne som de nå har valgt å være. Eller for å si det på en annen måte: det står ikke at de vil prioritere å verne om barnas faktiske behov og familiens ønsker – til det har vi bare SP å stole på nå, og de er dessverre veldig små i den store sammenhengen.

Så jeg tillater meg et lite smil med tanke på ettåringenes fremtid, mens jeg er forbeholden med å slippe resten av jubelen løs.

Til det er det for mye de ikke har sagt.

Del på Facebook
Tweet dette

Both comments and pings are currently closed.

2 Responses to “Lettet. Skeptisk, men lettet.”

  1. Jeg er veldig glad for at støtten øker for 1-åringene. Håper det kan gi flere muligheten til å være hjemme frem til barnet er 2 år.

  2. Jeanette says:

    …og at det vil kjøpe ettåringsforeldrene et ekstra år på å bygge opp alternative løsninger hvis de vil være hjemme eller jobbe redusert enda en stund.

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMORPG List, VPS Hosting and Video Hosting