Og så var det snart Soria Moria-tid igjen

I dag klokken 15:00 vil den nye Soria Moria-erklæringen offentliggjøres.

Jeg bryr meg ikke så mye om skatt og tannlegeregninger, men jeg har en datter som vil begynne på skolen noen uker før neste valg. Det de snart vil erklære, handler om hennes skolehverdag – om da ikke noe skulle skje, og vi får en ny regjering før den tid likevel.

Og det er veldig mye som peker i retning av heldagsskolen.

Skolen og fritidsordningen har vært temaer som de tre partiene er uenige om. Senterpartiet vil heller ha flere lærere enn utvidet skoledag. Arbeiderpartiet vil ha heldagsskole med 28 timer i uken på barnetrinnet. Det er et av løftebruddene fra Soria Moria. SV sier ja takk begge deler, og har blant annet , foreslått én lærer pr. 15 elever fra 1. til 5. trinn og en lærer pr. 20 elever fra 5. til 10. trinn. Dette alene er anslått til ca. 1,7 milliarder kroner. KILDE

Jeg er redd SP er for små akkurat i denne sammenhengen, slik de heldigvis også ble i rovdyrspørsmålet. De vil jo som kjent utrydde den norske ulven, noe som aldri må skje. Men jeg føler jo at det ikke er helt fair å måtte velge mellom utrydding av ulv og å bevare mitt barns barndom, sånn i teorien..!

Uansett. Vildes fremtidige skolehverdag stopper ikke der. Faktisk vil den begynne før.

Regjeringen har allerede satt ned et utvalg som skal se på et pedagogisk førskoletilbud til femåringer. SV har skiltet høyt i valgkampen et gratis, obligatorisk tilbud på 12 timer i uken. Arbeiderpartiet mener tilbudet bør rettes mot de 5-åringene som ikke går i barnehage, mens Senterpartiet kun legger vekt på gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråkelige. KILDE

Vilde er født 30. oktober. Dette “obligatoriske tilbudet” (for et ord?? :shock:) vil således tre i kraft for henne mens hun ennå bare er 4 år gammel. Jeg er litt spent på hvordan de i så fall skal gjennomføre dette. For om noe er obligatorisk, er det lovpålagt. Om foreldrene ønsker noe annet og holder barnet hjemme, er det lovbrudd. Lovbrudd straffes. Med hva? Og skal de fysisk komme på døra og rive henne ut av armene mine hvis jeg mener hun ikke er klar for noe som helst obligatorisk undervisning i en alder av 4?

Jeg vet ikke hvordan livet vårt ser ut når vi kommer så langt frem i tid. Det kan hende både heldagsskole og “obligatoriske tilbud” ( :roll: ) viser seg å være en fin ting for akkurat vår unge, akkurat da. Men det er det prinsipielle i det. Det er hele konseptet med at barndommen nå SKAL berøves fra barna, om de vil eller ei. Det spiller overhodet ingen rolle for denne regjeringen om barna faktisk er klare for det. Og DET skremmer meg.

De viser med all mulig tydelighet hva som er viktigst når de nå kutter i kontantstøtta for å gjøre det vanskeligere å være hjemme (ja, for jeg har vanskelig for å tro at de sparer så voldsomt mye i kroner og øre på det – det er jo faktisk mye dyrere å subsidiere barnehageplasser). Når de deretter følger opp med “obligatoriske tilbud” ( 😛 ) og heldagsskoler (som jo er like obligatoriske), så er det ingenting annet enn en klar beskjed om at barn ikke skal være hjemme fra de fyller to, og helst ett (for jeg mistenker vel at fjerning av kontantstøtten i sin helhet er neste steg på lista).

Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med akkurat dette.

Jeg er i den lykkelige omstendighet at jeg har en førskolelærerutdannelse i bagasjen, og tanken på å starte en barnehage selv er tilstede. Og så kunne foreldre som helst ville utsette denne galskapen til normal skolealder, selv være de som ble ansatt. Jeg vet noe lignende er forsøkt i Sverige, med stort hell.

For om dette blir virkelighet, er det på tide å tenke utenfor boksen.

Del på Facebook
Tweet dette

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMORPG List, VPS Hosting and Video Hosting